Главна | Кариери
За нас Продукти Новини Ресурси Контакти Форум
  Главна » Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Какво представлява инсулиновата помпа?

Инсулиновата помпа е малко устройство с размерите на пейджър. Тя се зарежда с 300 единици инсулин, който се доставя непрекъснато на организма чрез мек катетър, прикрепен подкожно към тялото.

Вие или Вашият диабетолог може да програмирате помпата, така че тя да доставя инсулин по начин, който наподобява нормалната функция на панкреаса. Помпата подобно на здрав панкреас доставя непрекъснато малки количества инсулин (базално ниво).

Освен това помпата може с един бутон да доставя и да изчислява нужната доза инсулин, който трябва да се достави при хранене (болусна доза). Може да използвате болус функцията преди храненията или леките закуски или за корекция на евентуално високо кръвнозахарно ниво.

Защо да избера помпената терапия?

Помпената терапия доказано намалява усложненията при диабет тип I.

Тези усножнения вкючват заболявания на очите, бъбреците, нервната система и сърдечно-съдови заболявания. Диабетът е основен причинител на слепота, ампутации и стерилитет. Тези усложнения могат да бъдат забавени или избегнати напълно чрез помпена инсулинова терапия. Това е най-рационалният начин за по-добър контрол върху кръвно-захарните нива, а с това и за избягване на споменатите проблеми, които могат да влошат драматично качеството на живот. Вичко това е лесно постижимо с инсулиновата помпа DANA.

Трудно ли се използва инсулиновата помпа?

Не, много е просто. DANA се програмира чрез серия от базирани на икони опростени и логични менюта. Освен това при закапуване на помпата ще получите обучение за работа с помпата, както и денонощен телефон за подръжка.

Причинява ли болка използването на помпата?

Помпената инсулинова терапия е доста по-удобна от използването на инжекции по няколко пъти на ден. Инфузионният сет се сменя веднъж на всеки 3 дни (10 убождания на месец вместо 120 ).

В кои случаи е препоръчително използване на инсулинова помпа?

По- добрият контрол на кръвната захар обикновено намалява възможността от развиване на животозастраващи усложнения. Съществуват групи диабетоболни, при които използването на помпената терапия е желателно:

- невъзможност да се постигне оптимален контрол на кръвната захар с конвенционалната терапия
- големи колебания в нивата на кръвната захар
- чести случаи на хипогликемия
- планиращи дете или при бременност
- пациенти работещи на смени
- интензивна работа свързана с чести пътувания
- интензивно спортуващи

Какво се изисква от мен при използването на DANA инсулиновата помпа?

Трябва да измервате кръвната си захар поне 4 пъти на ден. Да зареждате помпата с инсулин и да сменяте инфузионния сет на всеки 3 дни (72 часа). Важно е да сте наясно с количеството въглехидрати, които приемате с храненията, или да знаете приблизително колко въглехидрати съдържа всяко ястие, за да може да програмирате болуса на помпата. 

С какъв инсулин работи помпата?

Инсулиновата помпа работи с бързо действащ инсулинов аналог NOVORAPID. Инсулинът е безплатен и се поема от здравната каса. В момента се предприемат стъпки за вкарване на инфузионните сетове на DANA diabecare в здравната каса.

Какви са предимствата на помпената терапия?

- постигане на близки до нормалната стойност кръвно-захарни нива
- намаляване на стойността на гликирания хемоглобин
- по-гъвкав начин на живот, приемане на различно количество въглехидрати при хранене
- промяна на времената за хранене
- адаптиране на режима на помпата при спорт и др.