Продукти Глюкомери SD Codefree

SD Codefree е медицинско изделие за отчитане на кръвна захар за самостоятелно тестване в домашна среда.

запитване Част от списъка на НЗОК

Специфики Описание на продукта

Разберете защо глюкомерите SD Codefree са правилният продукт за Вас

Повече за комплекта Комплектът включва

Допълнителна информация за комплекта глюкомери SD Codefree

Нашата цел е да се внедрят нови технологии, с помощта на които ще се постигне по-добър и по-качествен контрол върху диабета.

запитване Част от списъка на НЗОК